ข้อมูลเบื้องต้น

รับสมัคร ” พนักงานสายการผลิต “

สัมภาษณ์ที่ คลังสินค้า ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00

🔸️ ปฏิบัติงานในสายการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่
🔸️ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง
🔸️สถานที่ปฏิบัติงาน คลังสินค้า ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี

🔹️ชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
🔹️วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

รายได้ : 330 บาทต่อวัน

โทร 02 029 2666 ต่อ 2030, 2031